Hae tästä blogista

keskiviikko 22. kesäkuuta 2016

QFemZinen uusi kirjoituskutsu/QFemzine's new invitation to write: Vammaisuudet/Disabilities/Funktionsnedsättningar-----

TÄSSÄ KUTSU PELKÄSSÄ TEKSTIMUODOSSA/HERE AS A PLAIN TEXT

Kirjoitus- ja kuvituskutsu
QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/ QFemZine – Queer and Feminism 2/16
Vammaisuudet / Disabilities
(ilmestyy lokakuussa)

Vammaisten ihmisten asema on kautta historian ollut heikompi tai erilainen kuin ihmisillä, joilla ei ole mitään vammaa. Yhä nykyaikana vammaisten oikeudet jäävät liian vähälle huomiolle esimerkiksi queerfeminismissä, anarkismissa, lainsäädännössä ja puoluepolitiikassa eri puolilla maailmaa.Vammaispalveluista leikataan ja vammaisten ihmisoikeuksia rajoitetaan. Monet tiloista ja tapahtumista ovat esteellisiä. Vammaisuuksia leimaa usein vahva stigma eikä vammaisten asemasta ja vammaisuuksien moninaisuudesta ole saatavilla riittävästi tietoa.

Etsimme niin queeriin ja queerfeminismiin risteäviä kirjoituksia vammaisuuksista kuin vammaisuuksia itsenäisesti käsitteleviä tekstejäkin. Kirjoituksia, kuvituksia, sarjakuvia, videoita – tiedettä, taidetta, politiikkaa! Kirjoituskielinä voivat olla suomi, englanti ja ruotsi.

Kaikille avoin haku on voimassa 18.9. saakka, jolloin on kirjoitusten ensimmäisten versioiden deadline.

Kysy rohkeasti lisää!

-----

Kallelse för texter och illustrationer
QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/ QFemZine – Queer and Feminism 2/16
Funktionsnedsättningar/ Disabilities
(publiceras i oktober)

Funktionsnedsattas ställning har genom historien varit svagare än eller olik från människors som inte har funktionsnedsättning. Än idag blir funktionsnedsattas rättigheter utanför fokus i queerfeminism, anarkism, lagstiftning och partipolitik runt om i världen. Handikappservice skärs ner och funktionsnedsattas rättigheter begränsas. Många rum och evenemang är icketillgängliga. Funktionsnedsättningar stigmatiseras starkt meda det inte finns tillräckligt med information om funktionsnedsattas ställning och funktionsnedsättningars mångfald.

Vi söker texter om funktionsnedsättningar som korsar queer och queerfeminism och texter som självständigt behandlar funltionsnedsättningar. Texter, illustrationer, serier, videon – vetenskap, konst, politik! Språken kan vara svenska, finska och engelska.

Uppropet för texter är öppet för alla till 18.9., som är förstaversionsdeadline för texter.

Fråga mer och tag modigt kontakt!

-----

Call for papers and illustrations
QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/ QFemZine – Queer and Feminism 2/16
Disabilities (Coming in October)

The status of disabled people has throughout history been weaker or different than to those without disabilities. The rights of disabled people are still today getting too little attention for example in queerfeminism, anarchism, legislation and party politics all around the world. Services for the disabled are been cut and the human rights of disabled people are been restricted. Many spaces and events are inaccessible. Disabilities are often branded with a strong stigma and there isn’t enough information available on the status of disabled people and on the diversity of disabilities.

We are in search of writings on disabilities intersecting with queer and queerfeminism as well as writings that address disabilities independently. Writings, illustrations, comics, videos – science, art, politics! Writing languages eligible are Finnish, English and Swedish.

The call is open to everyone until the 18th of September, which is the deadline for the first drafts of the texts.

Please do not hesitate to ask for more information!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti