Hae tästä blogista

maanantai 15. toukokuuta 2017

QFemZine 1/17 Queer sukulaisuus / Queer kinship julkaisutiedote / Release NotificationJulkaisutiedote/Release Notification 8.5.2017
QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/QFemZine – Queer and Feminism 1/17
QUEER SUKULAISUUS / QUEER KINSHIP

72 sivua/pages, väreissä/in colour, 5/6 € (+ postikulut/post fees)
Tiedustelut/Inquires: qfemzine@gmail.com // facebook.com/qfemzine // qfemzine.blogspot.fi

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat muodostavat perhe- ja sukulaisuussuhteita usein eri tavalla kuin vallitsevat cisheteronormatiiviset perhe- ja sukulaisuusnormit. Verisukulaiset ja lapsuu­denperhe eivät välttämättä hyväksy ihmisen seksuaalista suuntautumista tai sukupuolikokemusta, jolloin suhteet sukuun ja perheeseen voivat olla raskaita ja jopa mahdottomia ylläpitää. Verisukulai­suus ei ole seikka, joka merkitsisi samaa kuin ymmärtäminen, tukeminen, auttaminen ja rakastami­nen.

Jokaisella on oikeus valita kenen kanssa elää, mitä kuvaa valitun perheen käsite. Valittu perhe tarkoit­taa kirjaimellisesti sitä, että ihmiset etsivät, ”valitsevat” elämäänsä ihmisiä, joiden kanssa he halua­vat jakaa elämäänsä. Nämä ihmiset voivat olla romanttisia ja/tai seksuaalisia kumppaneita, ystäviä, työkavereita – keitä tahansa, jotka kokevat toisensa läheisiksi. Myös eläimet voivat olla perheenjäseniä.

///

People belonging to gender and sexual minorities often form family and relative relations in different ways than the existing cisheteronormative family and relative norms. Blood relatives and childhood’s family don’t necessarily accept a person’s sexual orientation or gender experience and relationships with family and relatives can be hard and even end. Blood relation doesn’t guarantee understanding, support, help and love.

Everyone has a right to choose with whom they live which depicts the concept of chosen family. Cho­sen family literally means that people look for, “choose”, people to their life with whom they want to share their life with. Animals can also be family members.


Tässä numerossa muun muassa/In this issue (+more)

Vad är den värsta reaktionen ni fått när ni sagt att ni vill inte ha barn? – Elin Lundgren
Ei edelleenkään naimisiin X 3 – Leeni Herrala, Joas Kaiho, Utu Varmakosto
Just The Three Of Us; Post Nuclear In The Single Family Home – Katherine DM Clover
#kommunikaatio #yhteisö – Leeni Herrala
5 Myths About Gender Neutral Parenting – Paige Lucas-Stannard
”No tuliko pahat traumat?” – Karviaismarja
Queerin kuoleman äärellä – Varpu Alasuutari
Sukupuolen moninaisuus osana nuorisotyötä – Julle Brandt
K.A.U.N.E.U.S. N.Y.T.
Sarjakuva/Comic strip: Miia Vistilä
Kuvataidetta/Visual art/Numeron taiteilija/Artist of the Issue: Charlotte Drury
Runo: Elina Halttunen-Riikonen
Etu- ja takakansi/Cover art: Charlotte Drury///

Mikä QFemZine?/What QFemZine?
* queerfeminism *intersectionality *anarchism *antiracism *anticapitalism *animal rights *DIY

Suomen Queer-tutkimuksen Seura (SQS) on myöntänyt vuoden 2016 Pervotutkimusteko-palkinto QFemZine-lehdelle ja sivustolle sekä niiden tekijöille, Hanna Stormille ja Claes Grönroosille. https://sqshome.wordpress.com/2017/05/11/vuoden-2016-pervotutkimusteko-palkinto-qfemzine-lehdelle/

QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/QFemZine – Queer and Feminism on Hanna Stormin ja Claes Grönroosin 2013 pe­rustama projekti, johon kuuluu huhti- ja lokakuussa ilmestyvä paperilehti, blogi sekä queerfeministiset iltamat. Kolmen vuoden aikana QFemZinessä on käsitelty muun muassa polyamoriaa, ulkonäköjä ja ruumiillisuuksia, sukupuolen moninaisuutta, luontoa, kuluttamista ja eläinten oikeuksia sekä vammaisuuksia niin taiteen, aktivismin kuin tieteenkin näkökulmista. QFemZineä ovat tehneet kymmenet tekijät eri puolilta maailmaa. Julkaisemme eri muodoissa kirjoituk­sista videoihin. Kirjoittaa voi suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Toimimme vapaaehtoisvoimin ja epäkaupallisesti.

Etsimme koko ajan uusia ihmisiä mukaan toimintaan, otathan yhteyttä!


Society of Queer Studies in Finland (SQS) has granted their 2016 Pervotutkimusteko-award to QFemZine-magazine and website and to its makers, Hanna Storm and Claes Grönroos.
https://sqshome.wordpress.com/2017/05/11/vuoden-2016-pervotutkimusteko-palkinto-qfemzine-lehdelle/

QFemZine – Queeriä ja Feminismiä/QFemZine – Queer and Feminism is a queerfeminist project which was started by Hanna Storm and Claes Grönroos in 2013. QFemZine includes a paper zine, blog and queerfeminist evenings. During the past three years we have covered among other things about po­lyamory, appearances and corporalities, diversity of gender, nature, consuming and animal rights and disabilities from the viewpoints of art, activism and science. Dozens of people all over the world have contributed to QFemZine. We publish in several formats from writings to video. You can write in Finnish, English and Swedish. We work on voluntary and non-profit basis.

We’re constantly looking for new people to participate in our actions, please contact us!

qfemzine@gmail.com
facebook.com/qfemzine
qfemzine.blogspot.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti